Unit4

Riktig kompetanse gir fornøyde ansatte

Kompetansesenteret tilbyr en rekke kurs som dekker de tekniske og praktiske opplæringsbehovene
for brukere av våre programvarer.

Vårt opplæringstilbud er basert på erfaringsutveksling med våre brukere og instruktører og gir deltakerne umiddelbar nytteverdi i arbeidshverdagen, uavhengig av nivå og fagområde. Vi holder regelmessig kurs i våre lokaler i Nydalen, men vi kan også skreddersy bedriftsinterne kurs, en-til-en opplæring, e-læring og nettseminarer innen relevante temaer. I tillegg kan vi hjelpe dere med å lage kursdokumentasjon og rutinebeskrivelser som er lett tilgjengelige og brukervennlige.

Standardkurs

Vi har en lang rekke faste kurs som ivaretar våre kunders sentrale behov for kompetanseheving og grunnleggende opplæring. 

I hovedsak er kursene tilpasset superbrukere, funksjonelle brukere eller teknikere. På åpne kurs får deltakerne treffe brukere fra andre virksomheter og lære av andres erfaringer. Hvis du har nyansatte, ansatte som skal inn i nye roller eller ansatte som skal ta i bruk nye moduler, er disse kursene ideelle.

Gå til kurskalenderen for en oversikt over kommende kurs

Bedriftsinterne kurs

Bedriftsinterne kurs tar som regel utgangspunkt i standardkurs, men vi bruker gjerne eksempler og oppgaver basert på kundenes egne rutiner og arbeidsprosesser. Fordelen er at kursdeltakerne kan arbeide med kjente data og eksempler hentet fra deres egen virkelighet. Man kan dessuten tillate seg å bruke mye tid på spesifikke emner, mens andre emner får mindre eller ingen fokus. Vi arrangerer også en-til-en opplæring hvis det er hensiktsmessig.

Alle våre kurs kan arrangeres på bestilling.

E-læring

E-læring er et kostnadseffektivt opplæringsalternativ. Det er enklere å organisere enn tradisjonell undervisning, og kursinnholdet kan enkelt oppdateres og vedlikeholdes. Jo flere brukere dere har, jo mer lønnsom blir investeringen i e-læring – særlig hvis brukerne sitter geografisk spredt.

Innholdet kan baseres på brukernes egne skjermbilder og arbeidsmetodikk, eller dere kan velge standard e-læringskurs, der e-læringen er basert på standard brukergrensesnitt og mer generell arbeidsmetodikk.

Se demo av e-guide for timeføring i Business World

Se demo om grunnelementene i Business World. Demoen er hentet fra e-læringen Introduksjon til Unit4 Business World.

Se demo om hvordan du kan bruke Informasjonsbrowser til å lage spørringer. Demoen er hentet fra e-læringen Informasjonsbrowser – spørring på Unit4 Business World Web.

Opplæringsplan og kompetansesikring

Vi vet at det er vanskelig å få tid til nok repetisjon. For at kurs eller andre opplæringstiltak skal ha effekt over tid, er det avgjørende at kunnskapen spres og tilgjengeliggjøres utover kurs- eller opplæringsperioden.

Vi kan hjelpe dere å planlegge tiltak for å sikre at brukerne får størst mulig utbytte av kurset. Dette kan være enkle råd for hvordan du som arbeidsgiver kan legge til rette for god kompetanseoverføring og tilgang til riktige ressurser i etterkant av en opplæringsaktivitet. Vi kan også bistå med tilpassede opplæringsplaner. En slik plan kan inneholde detaljer som når opplæringen skal tilbys, hvem som skal få opplæring og hvordan opplæringen skal organiseres over tid. 

Vi hjelper dere gjerne med kompetanseplanleggingen. Kontakt oss for en uforpliktende prat! 

Kursmateriell og metodikk

Vår opplæringsmetodikk er praktisk orientert og legger vekt på å skape forståelse for hvilke arbeidsoppgaver verktøyet løser og hvordan systemet henger sammen. Brukerne blir orientert om formålet med opplæringen og forventet resultat før opplæringen starter.

I klasseromskursene legger vi vekt på praktiske øvelser i den aktuelle modulen sammen med instruktørene for å sikre at deltakerne får en realistisk innføring. Kurs hos kunden er tilpasset prosessene og kulturen i virksomheten i den grad det er mulig innen de gitte rammene.

Kursmateriellet utvikles av fagkonsulenter i samarbeid med personer som innehar spesifikk kompetanse på pedagogisk utforming av opplæringsmateriale. I alle våre åpne kurs benyttes det kursbøker og oppgavesett.

Bilde av kursbøker

Kompetanse er ikke en utgift - det er en investering!

Her er 10 gode, langsiktige grunner til å investere i kompetanse, enten det er snakk om kurs eller gode rutinebeskrivelser som en støtte i hverdagen.

 • Effektivitet og mestringsfølelse går hånd i hånd: det er ikke gøy å være den som alltid må be om hjelp!
 • Når du ser helheten i systemene, blir det enklere å prioritere de viktigste oppgavene.
 • Faglig utvikling er et gode i seg selv og skaper grunnlag for lojalitet og ekstra innsats i pressede perioder.
 • Ikke kast bort tiden til kollegaene dine hver gang du leter etter funksjoner du ikke bruker så ofte. 
 • Gode beskrivelser av arbeidsrutiner gir raskere kompetanseoverføring til nyansatte og vikarer. 
 • Unngå "hviskeleken", der gode rutiner gradvis brytes ned til dårlige vaner. 
 • Utnytt potensialet i programvaren - lær deg å bruke flere funksjoner og snarveier.    
 • Én feil inn er mange feil ut. 
 • Unngå brannslukking ved å følge beste praksis - alltid!
 • Men viktigst av alt er kundetilfredsheten! Med færre feil i systemet blir leveransene riktige og dere får bedre resultater. Vinn - vinn!

Har du spørsmål?

Send oss en henvendelse
via skjemaet på toppen av siden,
eller kontakt oss på
Telefon: 22 58 85 00
Epost: kurs@unit4.com

Utsikt fra bakerste rad i kursrom hos Unit4 i Nydalen

Vi holder kurs for systemansvarlige og brukere av

 • Unit4 Business World 
 • Unit4 Travel & Expenses 
 • Unit4 Time Management (Current Time)
 • Unit4 People Planning (Current Ressursplanlegging)

Se alle våre kurs i kurskalenderen, eller kontakt oss for en uforpliktende prat!