Events

Nettseminar: Saldotabeller - Frigjør tid med effektiv rapportering

Rapportere og lese informasjon fra tabeller med mye data kan ta unødvendig lang tid. Saldotabeller gir deg muligheten til å sammenstille informasjon fra flere tabeller, samt redusere tiden på å lage rapporter ved kun å benytte aggregert data.

I dette nettseminaret lærer du hvordan du kan benytte saldotabeller for å effektivisere arbeidet med rapporter.

Innhold

  •          Saldotabell – hva er det?
  •          Hvordan lage egen saldotabell
  •          Oppdatering av data og datavarehus
  •          Spørring på saldotabeller
  •          Sletting av saldotabeller

Innholdet kan bli justert.

Forutsetning: Du må ha kompetanse om Browser-spørring og enkelte tabeller, samt være godt kjent med å arbeide i Unit4 Business World. 

Målgruppe: Ansatte som arbeider med Økonomi og Prosjekt

Praktisk informasjon: Nettseminaret gjennomføres ved at deltageren kobler seg opp mot et virtuelt klasserom på Internett. Undervisningen ledes av en kursleder. Alle kan se instruktørens skjerm. Alt du trenger er PC og telefon.

Informasjon om pålogging etc. blir sendt på e-post nærmere kursdato

Vi sender jevnlig ut informasjon om våre kurs. Hvis du ikke ønsker slik informasjon kan du melde deg av nyheter brevet første gangen du mottar det.

Priser

1 person: Kr. 1 250,-
3 personer: Kr. 3 500,-
5 personer eller flere: Kr. 5 000,-

Alle priser eks mva

 

Meld deg på kurs