Events

Superbruker - Anleggsverdiregnskap videregående

klasseromskurs

Formålet med kurset er å gi deltageren kunnskap om oppsett av U4 ERP Anleggsverdiregnskap. Etter kurset skal deltageren også ha kjennskap til avanserte funksjoner og ha fått en dypere forståelse av modulen.

 

Følgende emner blir behandlet i kurset:

  • U4 ERP Anleggsverdiregnskap - prosesskart og datastruktur
  • Gjennomgang av oppsett
  • Nytt oppsett
  • Verdi- og endringshåndtering
  • Feilhåndtering
  • Spørringer og rapporter

 

Målgruppe: Superbrukere

Forkunnskaper: Anleggsverdiregnskap grunnkurs eller tilsvarende kompetanse.

Vi sender jevnlig ut informasjon om våre kurs. Hvis du ikke ønsker slik informasjon kan du melde deg av nyheter brevet første gangen du mottar det.

Meld deg på kursSuperbruker - Anleggsverdiregnskap videregående

01 desember 2020 09:00 - 16:00  
Fjernundervisning
Kr. 5 200,-