Events

Nettseminar Årsoppgjør Lønn

webinar

 

Nettseminaret tar for seg følgende punkter:

  • Generering av sammenstilling
  • Kontroller ved årsslutt
  • Nye perioder, posteringsrunder etc.
  • Ny oppsettperiode og kopiering av oppsett og kodifisering

Agenda kan bli endret.

Målgruppe: Ansatte som jobber med lønn og personal i UBW. Kursets formål er å gi deltakerne innsikt ihvilke rutiner en må ta hensyn til ved årsavslutning for lønn og overgang til nytt år.

Forkunnskaper: deltager bør ha erfaring fra UBW Lønn.

 

Praktisk informasjon: Nettseminaret gjennomføres ved at deltageren kobler seg opp mot et virtuelt klasserom på Internett. Undervisningen ledes av en kursleder. Alle kan se instruktørens skjerm. Alt du trenger er PC og telefon.

Informasjon om pålogging etc. blir sendt på e-post nærmere kursdato

Vi sender jevnlig ut informasjon om våre kurs. Hvis du ikke ønsker slik informasjon kan du melde deg av nyheter brevet første gangen du mottar det.

Meld meg på kurs