Events

E-læring Grunnkurs Lønn del 1

elaering

E-læringen gir en gjennomgang av bruk og oppsett av Lønnsystemet i Unit4 Business World. Den tar primært for seg innlegging av ansattopplysninger. Det vil også bli gjennomgang av grunnleggende prosesser og begreper som trengs for å kunne begynne å føre lønn i Unit4 Business World.

Innhold:

  • Ressursregisteret
  • Stillingsadminsitrasjon
  • Fleksifelt
  • Verktøymenyen
  • Lønns -og trekkarter
  • Variable lønnstransaksjoner
  • Spørring historiske lønnstransasjoner

Målgruppe: Funksjonelle brukere

Forkunnskaper: Introduksjon til Unit4 Business World.

Praktisk informasjon: Etter påmeldingen vil deltageren i løpet av et par dager få tilsendt en link som brukes for å få tilgang til kurset. Brukslisensen på produktet har en varighet på seks måneder fra leveringsdato på e-post. Bruksretten til kurset er personlig og gjelder for den personen som har mottatt linken.

Kr. 2600,-

Vi sender jevnlig ut informasjon om våre kurs. Hvis du ikke ønsker slik informasjon kan du melde deg av nyheterbrevet første gangen du mottar det.

Oppgitt pris er eks mva

Bestill e-læring