Events

E-læring Excelerator

elaering

E-læringen viser deg hvordan du lager periodiske rapporter fra Unit 4 Business World ved hjelp av Excelerator. Unit4 Business World Excelerator er en rapportmotor som har som hovedformål å lage periodiske rapporter fra UBW. Excelerator henter data fra UBW-databasen inn i Microsoft EXCEL, som formaterer opplystingene.

Innhold:

 • Innledning til Excelerator
  • Forskjellige detaljeringsnivåer (aggregerte og detaljerte transaksjoner)
  • Manipulere fortegn på transaksjoner (f.eks. inntekter som normalt er til kredit, snus til et positivt tall)
  • Utvalgskriterier for mer enn ett begrep
  • Fotnoter som viser detaljene for en rad, som er med i rapportens hoveddel
  • Formelfunksjonalitet for rader og kolonner
  • Krysstabulere (f.eks. noen konti i rader, mot koststed i kolonner)
  • Krysstabulere med brukerspesifikke utvalg (f.eks. inntekter i rader, mot enkelte perioder i kolonner)
  • Splitte opp en spørring til flere regneark
  • Distribuere resultatet pr. e-mail 
 • Spørring mot datavarhus
 • Feilsituasjoner

Innenfor disse temaene vil man legge vekt på å gi den nødvendige informasjonen som må til for å ta i bruk muligheter innen disse emnene og belyse temaene med relevante eksempler.

Målgruppe: Funksjonelle brukere/Superbrukere

Forkunnskaper: Introduksjon til UBW og Hovedbok grunnkurs. Det anbefales også å ha deltatt på Browserkurs. Det kreves generell god Excel-kompetanse for å ha maksimalt utbytte av kurset.

Praktisk informasjon: Etter påmeldingen vil deltageren i løpet av et par dager få tilsendt en link som brukes for å få tilgang til kurset. Brukslisensen på produktet har en varighet på seks måneder fra leveringsdato på e-post. Bruksretten til kurset er personlig og gjelder for den personen som har mottatt linken.

Kr. 2600,-

Vi sender jevnlig ut informasjon om våre kurs. Hvis du ikke ønsker slik informasjon kan du melde deg av nyheterbrevet første gangen du mottar det.

Oppgitt pris er eks mva

Bestill e-læring